Påmeldingsvilkår

Skrevet av: Kjersti , publisert 13.12.2020

Vilkår for påmelding gjelder fra 28.05.2024

1. Påmelding er bindende og faktura med kursavgift blir tilsendt etter påmelding. Denne vil ikke bli refundert/kreditert (unntak se pkt. 2). 

2. Dersom deltager av medisinske årsaker er forhindret fra å starte/fullføre kurset etter innbetaling kan en «fryse» 70 % av de resterende timene en har igjen fra den datoen vi mottar beskjeden skriftlig på mail til felles@helse-fokus.no. For at dette punktet skal være gyldig må fraværet være minst 5 sammenhengende uker ved Pilates, og minst 8 sammenhengende uker ved Vanntrening. Timene man mister blir ikke refundert i kroner, men deltager kan i påfølgende sesong få ta igjen 70% av timene en har mistet. I slike tilfeller er det behov for legeerklæring. Denne kan scannes og sendes til felles@helse-fokus.no eller i post til Helse Fokus v/Kristin Hagland. Beryllveien 2 B, 4318 Sandnes. Husk å informere oss om hvilke gruppe du deltar på når legeerklæring sendes.

3. Vi er pålitelige og jobber stadig for at du skal få et godt tilbud hos oss. Allikevel kan vi noen ganger ha behov for å avlyse eller utsette kurs, og forbeholder oss derfor denne retten. Kursavgift vil i disse tilfellene bli refundert (gjelder ikke dersom forutsetninger i punkt 4 i vilkår blir gjeldende)

4. Oppstår en uforutsigbar situasjon vi ikke råder over som medfører avbrudd i kurs (f.eks driftsstans i basseng/kortvarig nedstenging pga høye verdier av bundet klor eller forurensing i vannet/pålagt stengt eller pålagt redusert antall deltakere pr gruppe som følge av feks en pandemi/ pålagt karantenetid som følge av pandemi e.l) vil økonomiske refusjonen være avhengig av type nedstenging:

a) Korttvarig nedstengt: en periode på max 2 uker. Kursavgift blir ikke refundert.

b) Langvarig nedstenging:

Delvis nedstengt: (pålagt redusert antall deltakere pr gruppe som fører til at man må stå over noen treninger) - Kursavgift blir ikke refundert

Full nedstenging (ingen trening) - Etter en karenstid på 2 uker refunderes 75% av kursavgift for den perioden som er nedstengt. Ved hver nedstenging tilkommer en ny karenstid på 2 uker. Refusjonen vil bli utregnet ved sesongslutt og utbetalt etter dette. Har vi mulighet til å forlenge sesong/kurs periode og tilby våre deltakere å ta igjen mistet timer etter sesong slutt/kurs periode vil det ikke foreligge en refusjon for timer tapt etter karensperiode.

5. Helse-fokus kan ikke holdes ansvarlig for personskade, tap av verdier eller personlige eiendeler som skjer ved deltagelse på våre tilbud.

6. Ved denne påmeldingen samtykker jeg i at Helse-fokus kan sende meg informasjon om nye kurs. Dette samtykke kan trekkes på ønsket tidspunkt ved å sende "Avmelding nyhetsbrev" til felles@helse-fokus.no

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer