Påmeldingsvilkår

Skrevet av: Kjersti , publisert 13.12.2020

Vilkår for påmelding gjelder fra 08.06.2021

1. Påmelding er bindende og faktura med kursavgift blir tilsendt etter påmelding. Denne vil ikke bli refundert/kreditert (unntak se pkt. 2). 

2. Dersom deltager av medisinske årsaker er forhindret fra å starte/fullføre kurset etter innbetaling kan en «fryse» 70 % av de resterende timene en har igjen fra den datoen vi mottar beskjeden skriftlig på mail til felles@helse-fokus.no. For at dette punktet skal være gyldig må fraværet være 5 sammenhengende uker ved Pilates og Medisinsk yoga, og 8 sammenhengende uker ved Vanntrening. Dette må da tas i bruk innen påfølgende sesong. I slike tilfeller er det behov for legeerklæring. Denne må sendes i post til Helse Fokus v/Kristin Hagland. Beryllveien 2 B, 4318 Sandnes. Informer oss også på mail, felles@helse-fokus.no, når denne legeerklæringen sendes. Husk å skrive ditt fulle navn og hvilke gruppe du deltar på i denne mailen. 

3. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette ikke påbegynte kurs dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltagere påmeldt. Kursavgift vil i disse tilfellene bli refundert. 

4. Oppstår en uforutsigbar situasjon vi ikke råder over som medfører avbrudd i kurs (f.eks driftsstans i basseng/pålagt stengt eller redusert antall deltakere pr gruppe som følge av Covid-19 situasjonen / pålagt karantenetid som følge av Covid-19 situasjonen, e.l) vil økonomiske refusjonen være avhengig av type nedstenging:

a) Delvis nedstengt: (redusert antall deltakere pr gruppe som fører til at man må stå over noen treninger) - Kursavgift blir ikke refundert.

b) Full nedstenging: (ingen trening) - Etter en karenstid på 2 uker refunderes 75% av kursavgift for den perioden som er nedstengt. Ved hver nedstenging tilkommer en ny karenstid på 2 uker. Refusjonen vil bli utregnet ved sesongslutt og utbetalt etter dette. Har vi mulighet til å forlenge sesong/kurs periode og tilby våre deltakere å ta igjen mistet timer etter sesong slutt/kurs periode vil det ikke foreligge en refusjon for timer tapt etter karensperiode. 

5. Helse-fokus kan ikke holdes ansvarlig for personskade, tap av verdier eller personlige eiendeler som skjer ved deltagelse på våre tilbud.

 

 

Vilkår for påmelding gjelder fra 07.12.2021

1. Påmelding er bindende og faktura med kursavgift blir tilsendt etter påmelding. Denne vil ikke bli refundert/kreditert (unntak se pkt. 2). 

2. Dersom deltager av medisinske årsaker er forhindret fra å starte/fullføre kurset etter innbetaling kan en «fryse» 70 % av de resterende timene en har igjen fra den datoen vi mottar beskjeden skriftlig på mail til felles@helse-fokus.no. For at dette punktet skal være gyldig må fraværet være 5 sammenhengende uker ved Pilates og Medisinsk yoga, og 8 sammenhengende uker ved Vanntrening. Dette må da tas i bruk innen påfølgende sesong. I slike tilfeller er det behov for legeerklæring. Denne må sendes i post til Helse Fokus v/Kristin Hagland. Beryllveien 2 B, 4318 Sandnes. Informer oss også på mail, felles@helse-fokus.no, når denne legeerklæringen sendes. Husk å skrive ditt fulle navn og hvilke gruppe du deltar på i denne mailen. 

3. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette ikke påbegynte kurs dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltagere påmeldt. Kursavgift vil i disse tilfellene bli refundert. 

4. Oppstår en uforutsigbar situasjon vi ikke råder over som medfører avbrudd i kurs (f.eks driftsstans i basseng/pålagt stengt eller redusert antall deltakere pr gruppe som følge av pandemi/Covid-19 situasjonen / pålagt karantenetid som følge av pandemi/Covid-19 situasjonen, e.l) vil økonomiske refusjonen være avhengig av type nedstenging:

a) Delvis nedstengt: (redusert antall deltakere pr gruppe som fører til at man må stå over noen treninger) - Kursavgift blir ikke refundert.

b) Full nedstenging: (ingen trening) - Etter en karenstid på 2 uker refunderes 75% av kursavgift for den perioden som er nedstengt. Ved hver nedstenging tilkommer en ny karenstid på 2 uker. Refusjonen vil bli utregnet ved sesongslutt og utbetalt etter dette. Har vi mulighet til å forlenge sesong/kurs periode og tilby våre deltakere å ta igjen mistet timer etter sesong slutt/kurs periode vil det ikke foreligge en refusjon for timer tapt etter karensperiode.

 

5. Helse-fokus kan ikke holdes ansvarlig for personskade, tap av verdier eller personlige eiendeler som skjer ved deltagelse på våre tilbud.

 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer