Påmeldingsvilkår

Skrevet av: Kjersti , publisert 13.12.2020

Vilkår for påmelding gjelder fra 28.05.2023

1. Påmelding er bindende og faktura med kursavgift blir tilsendt etter påmelding. Denne vil ikke bli refundert/kreditert (unntak se pkt. 2). 

2. Dersom deltager av medisinske årsaker er forhindret fra å starte/fullføre kurset etter innbetaling kan en «fryse» 70 % av de resterende timene en har igjen fra den datoen vi mottar beskjeden skriftlig på mail til felles@helse-fokus.no. For at dette punktet skal være gyldig må fraværet være minst 5 sammenhengende uker ved Pilates, og minst 8 sammenhengende uker ved Vanntrening. Timene man mister blir ikke refundert i kroner, men deltager kan i påfølgende sesong få ta igjen 70% av timene en har mistet. I slike tilfeller er det behov for legeerklæring. Denne kan scannes og sendes til felles@helse-fokus.no eller i post til Helse Fokus v/Kristin Hagland. Beryllveien 2 B, 4318 Sandnes. Husk å informere oss om hvilke gruppe du deltar på når legerkkæring sendes.

3. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette ikke påbegynte kurs dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltagere påmeldt. Kursavgift vil i disse tilfellene bli refundert. 

4. Oppstår en uforutsigbar situasjon vi ikke råder over som medfører avbrudd i kurs (f.eks driftsstans i basseng/kortvarig nedstenging pga høye verdier av bundet klor eller forurensing i vannet/pålagt stengt eller pålagt redusert antall deltakere pr gruppe som følge av feks en pandemi/ pålagt karantenetid som følge av pandemi e.l) vil økonomiske refusjonen være avhengig av type nedstenging:

a) Korttvarig nedstengt: en periode på max 2 uker. Kursavgift blir ikke refundert.

b) Langvarig nedstenging:

Delvis nedstengt: (pålagt redusert antall deltakere pr gruppe som fører til at man må stå over noen treninger) - Kursavgift blir ikke refundert

Full nedstenging (ingen trening) - Etter en karenstid på 2 uker refunderes 75% av kursavgift for den perioden som er nedstengt. Ved hver nedstenging tilkommer en ny karenstid på 2 uker. Refusjonen vil bli utregnet ved sesongslutt og utbetalt etter dette. Har vi mulighet til å forlenge sesong/kurs periode og tilby våre deltakere å ta igjen mistet timer etter sesong slutt/kurs periode vil det ikke foreligge en refusjon for timer tapt etter karensperiode.

5. Helse-fokus kan ikke holdes ansvarlig for personskade, tap av verdier eller personlige eiendeler som skjer ved deltagelse på våre tilbud.

6. Ved denne påmeldingen samtykker jeg i at Helse-fokus kan sende meg informasjon om nye kurs. Dette samtykke kan trekkes på ønsket tidspunkt ved å sende "Avmelding nyhetsbrev" til felles@helse-fokus.no

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer